top of page

Maedeh Amirmaleki, Changhong Cao, Biqiong Wang, Yang Zhao, Teng Cui, Jason Tam, Xueliang Sun, Yu Sun and Tobin Filleter

Nanoscale, 2019, 11 (40), 18730-18738

Changhong Cao, Sankha Mukherjee, Jian Liu, Biqiong Wang, Maedeh Amirmaleki, Zhuole Lu, Jane Y Howe, Doug Perovic, Xueliang Sun, Chandra Veer Singh, Yu Sun, Tobin Filleter

Nanoscale, 2017, 11678-11684

Min Liu, Yuanjie Pang, Bo Zhang, Phil De Luna, Oleksandr Voznyy, Jixian Xu, Xueli Zheng, Cao Thang Dinh, Fengjia Fan, Changhong Cao, F Pelayo García De Arquer, Tina Saberi Safaei, Adam Mepham, Anna Klinkova, Eugenia Kumacheva, Tobin Filleter, David Sinton, Shana O Kelley, Edward H Sargent

Nature, 2016, 537, page 382–386

bottom of page